Aktualności

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego? Weź udział w naszym projekcie!  Przystępując do projektu otrzymasz: wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia, skorzystasz z usług pośrednika pracy, […]

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym. Oferta skierowana jest do dzieci, które mają możliwość udział w półkolonii pod opieką zapewnioną przez organizatorów (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego). Koszty wypoczynku letniego są w całości finansowane przez Gminę Miejską Kraków. Zajęcia odbywać się będą w Karcher Hala Cracovia […]

29 czerwca br. (sobota) rusza modernizacja torowiska wzdłuż ulicy Karmelickiej. Prace będą skoordynowane z zakończeniem robót na ATW, które obecnie toczą się od strony ulicy Królewskiej. Torowisko wzdłuż Karmelickiej przeszło gruntowny remont ponad 20 lat temu. Roboty modernizacyjne będą prowadzone w cieniu inwestycji, która toczy się w ciągu ulic Królewskiej, Bronowickiej i Podchorążych. Pobierz ulotkę. […]

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Czas trwania konsultacji: Etap I – W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 roku […]

Prezydent Miasta Krakowa  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Czas trwania konsultacji: konsultacje rozpoczną się 1 czerwca i potrwają do połowy września 2019 […]

Terminy spotkań: środy o godzinie 16.00 w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2, Plan spotkań w czerwcu 2019 r.: Temat przewodni: „Rola opiekuna osoby starszej” Czerwiec 2019-06-05 16:00-19:00 Blok rehabilitacyjny 2019-06-12 16:00-19:00 Pielęgnacja osób starszych 2019-06-19 16:00-19:00 Opieka nad osobami z chorobami demencyjnymi 2019-06-26 16:00-19:00 Zagadnienia prawne […]

Dni Dzielnicy I 2019
(24.05.2019)

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dzielnicy I, turystów, dorosłych i dzieci na Dni Dzielnicy I Stare Miasto, które w tym roku odbędą się pod hasłem „Świętujemy po sąsiedzku”. W programie: zabawy, konkursy, warsztaty, koncerty i potańcówki! Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przyszłego parku kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Wita Stwosza w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w Siedzibie Zarządu i Rady Dzielnicy I, ul. Rynek Kleparski 4.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 maja 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 […]

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas w dniu 12 maja 2019 r. Witold Jan Kajstura, Radny Dzielnicy I Stare Miasto w II, III, V, VII i VIII kadencji Rady. Witold Jan Kajstura był Osobą oddaną działalności samorządowej, społecznikiem i dobrym człowiekiem. Z ogromnym zaangażowaniem pracował na rzecz mieszkańców Dzielnicy I […]