Aktualności - Dzielnica 1 Kraków

Aktualności

Ważna informacja
(12.03.2020)

Szanowni Państwo W trosce o bezpieczeństwo sanitarne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, od dnia 16.03.2020 roku do 27.03.2020 roku (termin może ulec zmianie) Rada i Zarząd Dzielnicy I Stare Miasto odwołuje bezpośrednie przyjmowanie stron w siedzibie biura Rynek Kleparski 4. Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z biurem dzielnicy tel. 12 – 421 41 66, […]

W ramach programu Wspólne Projekty 2020 w Budżecie Obywatelskim wprowadzona zostaje nowa ścieżka powstawania propozycji zadań ogólnomiejskich: Wspólne Projekty Miejskie. Nabór uczestników warsztatów zaczyna się 6 marca  i trwa do 22 marca 2020 r. Na czym to polega? W ramach Wspólnych Projektów Miejskich, zaplanowano serię 3 kolejnych warsztatów, na których mieszkańcy wraz ze wsparciem ekspertów UMK będą podsumowywać potrzeby mieszkańców, […]

Szanowni Państwo, Dzielnica I Stare Miasto zaprasza mieszkańców na spotkanie z udziałem przedstawicieli: Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, Policji i Straży Miejskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic: Straszewskiego – Zwierzynieckiej – Franciszkańskiej oraz problemów dotyczących parkowania w rejonie Placu na Groblach. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2020 r., godz.17:00 w auli I LO […]

Zachęcamy do wspólnego przygotowywania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020. Szczegóły na plakacie:

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie we współpracy  z Grupą ATERIMA serdecznie zapraszają Mieszkańców Krakowa – Dzielnicy I Stare Miasto, którzy opiekują się osobą starszą lub chorą, do skorzystania z bezpłatnej pomocy i wsparcia w ramach warsztatów i poradnictwa. Plan warsztatów w marcu 2020 r. „Opiekun domowy chorego – warsztaty u Helclów” 2020-03-04 […]

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 lutego 2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji […]

Strefę ograniczonego ruchu na Kazimierzu czekają zmiany, które są wynikiem wniosków przesyłanych przez mieszkańców do końca 2019 r. Wśród najważniejszych jest m.in. pilotażowe podzielenie strefy na dwie podstrefy. Zmiany wejdą w życie w weekend 8 i 9 lutego. – Przez pierwsze miesiące funkcjonowania strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu zbieraliśmy wnioski. Na podstawie informacji, które zostały […]

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg uregulowań prawnych, w konsekwencji których konieczne są zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na […]

Celem konkursu „Kraków bez barier” 2019 jest promowanie działań skierowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, dobrych praktyk w tym obszarze, ludzi i organizacji, których działania promują markę Krakowa w Polsce i na świecie oraz firm, które angażują się w pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem. Realizacja powyższego celu odbywać się będzie poprzez wyłonienie najlepszych rozwiązań […]

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, Grupa Aterima we współpracy z Akademią Opiekunów serdecznie zapraszają Mieszkańców Krakowa – Dzielnicy I Stare Miasto, którzy opiekują się osobą starszą lub chorą, do skorzystania z bezpłatnej pomocy i wsparcia w ramach warsztatów i poradnictwa. Projekt „Opiekun domowy chorego – warsztaty u Helclów”. Harmonogram warsztatów […]