Biuletyn Dzielnicy I, nr 3-4/2015 - Dzielnica 1 Kraków

Biuletyn Dzielnicy I, nr 3-4/2015
(20.08.2015)

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem biuletynu Dzielnicy I Stare Miasto. Tym razem w nowej, odświeżonej szacie graficznej! Mając świadomość…

historyczno-kulturowego bogactwa naszej dzielnicy i wyjątkowej roli, jaką odgrywa ona wśród pozostałych dzielnic Krakowa, chcemy jednocześnie podkreślić otwartość na nowe trendy oraz zwykłe, codzienne sprawy istotne dla nas, mieszkańców ścisłego centrum. Jednym z priorytetów Rady Dzielnicy I jest poprawa komfortu życia jej mieszkańców. Chcemy, aby to podejście było widoczne także w biuletynie, który tworzymy dla Państwa. Życzymy przyjemnej lektury!