Głosujmy – BO warto! - Dzielnica 1 Kraków

Głosujmy – BO warto!
(06.09.2019)

Już po raz szósty możemy czynnie zmieniać nasze dzielnice i Kraków z wykorzystaniem środków publicznych. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego z setek projektów wspólnie wybierzemy te, które najbardziej odpowiadają potrzebom dzielnicy, poszczególnych grup wiekowych czy szerzej – wszystkich krakowian i odwiedzającym nas gościom.

Budżet obywatelski to narzędzie, za pomocą którego to my – mieszkańcy możemy decydować, na co przeznaczyć części miejskiego budżetu, przez co zyskujemy bezpośredni wpływ na to, jak na co dzień wygląda i funkcjonuje miasto. Zmieniamy nie tylko dzielnice, w których mieszkamy, ale także przestrzeń dostępną dla wszystkich na co dzień pracujących, uczących się czy wypoczywających pod Wawelem.

 

Idziemy na rekord?

W tym roku wnioskodawcy złożyli rekordową liczbę 949 projektów – 224 ogólnomiejskie i 725 dzielnicowych. Te, które pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną lub skutecznie odwołały się od negatywnej decyzji, zostaną poddane ocenie głosujących. Ta trwać będzie przez 10 dni – od 28 września do 7 października.

Tradycyjnie lwia część złożonych pomysłów dotyczyła zieleni –Zarząd Zieleni Miejskiej zaopiniował ich aż 270. Wśród propozycji nie zabrakło tych z zakresu infrastruktury drogowej czy chodnikowej, kultury czy aktywizacji mieszkańców. Pełna lista wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania znajduje się m.in. na stronie budżet.krakow.pl.

W tym roku do rozdysponowania jest aż 30 mln zł – 10 mln n zadania ogólnomiejskie i 20 mln zł na dzielnicowe (tu w zależności od dzielnicy pula sięga od prawie 740 tys. do ponad 1,7 mln zł).

 

Jak głosować?

Głosowanie odbywać się będzie w Internecie – za pośrednictwem dedykowanej platformy oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach – na papierowych kartach do głosowania. Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł zagłosować tylko raz – wskazując po 3 projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Zadania oceniane będą w skali od 1 do 3 punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie najwięcej punktów znajdą się na liście rankingowej. Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą punktację, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

W tym roku nastąpiła bardzo ważna zmiana w regulaminie – nie ma już ograniczenia obowiązującego w poprzednich latach, które uniemożliwiało głosowanie osobom młodszym niż 16-letnie. W tym roku głosować może każdy mieszkaniec Krakowa.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 23 października.

 

BO zmienia miasto!

W ramach wszystkich dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego wykonano już blisko 350 zadań, a liczba ta niebawem wzrośnie, bo realizowane są zwycięskie projekty z ubiegłego roku. Zanim jednak to się stanie, warto przypomnieć sobie w jaki sposób zmieniło się miasto właśnie dzięki inicjatywie BO. Przekrój obywatelskich pomysłów prezentuje wystawa, której elementy zlokalizowano w 20 punktach miasta (m.in. przy Teatrze Bagatela, u zbiegu ulic Siennej i św. Krzyża, na dolnej płycie Ronda Mogilskiego, na pl. Inwalidów czy przy ul. Wrocławskiej). Można ją oglądać do 16 września.