Jeśli tworzyć opowiadania, to tylko ze ,,StoryLogicNet”! - Dzielnica 1 Kraków

Jeśli tworzyć opowiadania, to tylko ze ,,StoryLogicNet”!
(16.10.2020)

Pisanie to jedna z podstawowych kompetencji językowych, a zarazem kluczowych umiejętności w XXI wieku. Uczniowie od najmłodszych klas poznają zasady tworzenia krótkich tekstów użytkowych. Jednocześnie uczą się przelewać swoje myśli na papier, co finalnie jest gwarantem tworzenia interesujących opowiadań, rozprawek czy charakterystyk. Nauczyciele języków, świadomi, jak ważne jest wypracowanie umiejętności kreatywnego tworzenia wypowiedzi, poświęcają dużo uwagi na rozwijanie bogactwa językowego uczniów
oraz kształtowanie strategii i technik niezbędnych do opanowania tej umiejętności. Jest ona również weryfikowana na wszelkich sprawdzianach, testach czy egzaminach językowych. Czy jest to łatwe zadanie dla uczniów i nauczycieli? Bez wątpienia nie! Jak zmobilizować młodego człowieka do ćwiczeń w tworzeniu tekstów własnych? Jak przekonać, że oprócz krótkich SMS-ów czy wiadomości przesyłanych na komunikatory, umiejętność napisania eseju czy recenzji może okazać się równie ważna w dorosłym życiu? Z pewnością to nie lada wyzwanie dla nauczyciela i wymaga ogromnego warsztatu dydaktycznego i wychowawczego. Z pomocą przychodzą również współczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. Internet jest bogaty w aplikacje, gry oraz platformy, które z pewnością przyciągną uwagę uczniów i będą stanowić świetne urozmaicenie lekcji. Jednak czy każda z nich jest warta naszej uwagi?

Czy wszystkie bez problemu wykorzystamy nie tylko podczas pracy w szkole, ale również w domu czy na zajęciach pozalekcyjnych? A co z pozostałymi kompetencjami kluczowymi, jak chociażby umiejętność pracy w grupie? Wybór jest naprawdę trudny, a funkcjonalność
każdego narzędzia musi zostać samodzielnie zweryfikowana przed wykorzystaniem w klasie. Okazuje się, że kształtowanie umiejętności tworzenia tekstów własnych to uniwersalny problem w wielu krajach europejskich, który wymaga dodatkowego wsparcia metodycznego.
Z pomocą nauczycielom, edukatorom, rodzicom i uczniom przychodzi zespół projektowy ,,Społeczność StoryLogicNet”. Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, w którym bierze udział Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN
w Krakowie. W projekt zaangażowane są dodatkowo 3 europejskie instytucje oświatowe lub wspierające edukację – grecki uniwersytet, rumuński odpowiednik kuratorium oświaty oraz prywatna portugalska szkoła, a koordynatorem działań jest firma ,,Advancis” z siedzibą
w Porto. W ramach współpracy zdecydowaliśmy się wspólnie przygotować i wdrożyć platformę edukacyjną wspierającą zespołowe tworzenie opowiadań cyfrowych. ,,Społeczność StoryLogicNet” to proste i funkcjonalne narzędzie, z którym bez problemu poradzi sobie każdy
nauczyciel. Przeznaczone jest dla uczniów w wieku od 10 do 12 lat, aczkolwiek sprawdzi się również podczas pracy z młodszymi czy starszymi dziećmi. Koncepcja narzędzia oparta jest o popularne kości opowiadań, które od wielu lat wykorzystuje się podczas zajęć twórczego
pisania na całym świecie. Podzieleni na grupy uczniowie wspólnie tworzą opowiadanie bazując na ilustracjach wskazanych przez kości. Każdy z nich ma za zadanie napisać wskazany fragment lub większą część opowiadania. Liczy się zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie i wykonywanie zadań w określonym czasie. W końcu bez wstępu, nie można przejść do części właściwej opowiadania, a bez tej drugiej do zakończenia. Nie bez znaczenia pozostaje w całym procesie rola nauczyciela. To on organizuje pracę uczniów, kontroluje cały proces, odsyła do poprawy lub dopuszcza konkretny fragment opowiadania dając zielone światło do dalszej pracy. Co więcej, zespół projektowy postanowił wzbogacić narzędzie o kolejny innowacyjny element wpisujący się w zestaw kompetencji kluczowych XXI wieku. Chcąc wykształcić
u uczniów umiejętność krytycznego myślenia i rzetelnej oceny pracy innych, wprowadziliśmy do procesu tworzenia opowiadania funkcję recenzenta. Zadaniem wskazanego ucznia będzie ocena tworzonych fragmentów opowiadania według określonych kryteriów i wskazówek.
Efekty pracy zespołów będzie można zaprezentować szerszej publiczności. W tym celu stworzono specjalną bazę, w której będzie można udostępnić swoje opowiadanie, a tym samym pozyskać czytelników w różnych zakątkach Europy. Zespół projektowy zagwarantuje również
zestaw narzędzi dodatkowych, który będzie stanowił doskonałe uzupełnienie narzędzia. Pozwoli on nauczycielom i edukatorom zapoznać się narzędziem, jego funkcjonalnością, będzie stanowiło wspaniałą bazę pomysłów i materiałów gotowych do wykorzystania w trakcie
lekcji.

Prace projektowe nie zwalniają tempa. Platforma wraz z zestawem narzędzi dodatkowych zostanie udostępniona bezpłatnie jeszcze w tym roku. Przed nami szkolenie trenerów, które ze względów epidemiologicznych odbędzie się online. Jesteśmy przekonani, że nauczyciele biorący w nim udział będą chętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w ramach prowadzonych przez siebie zajęć oraz podzielą się nowymi umiejętnościami z innymi pedagogami. Istotnym etapem oceny funkcjonalności narzędzia będą również testy pilotażowe wśród uczniów i nauczycieli. Pozwoli nam to poznać opinię najważniejszych odbiorców naszego narzędzia – uczniów – i na jej podstawie przygotować finalną wersję platformy. Partnerzy dokładają starań, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. W tym celu rozdajemy ulotki, organizujemy konkursy, promujemy projekt na naszych stronach internetowych. Mamy nadzieję, że przygotowywana platforma spełni oczekiwania wszystkich grup docelowych, a nauka tworzenia tekstów własnych stanie się przyjemnością dla wszystkich stron procesu edukacyjnego. Nie mamy wątpliwości, że edukacja, szczególnie w obecnych czasach, potrzebuje profesjonalnych, funkcjonalnych, ale również prostych w użyciu narzędzi gotowych do użycia również w ramach nauki zdalnej lub hybrydowej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów w pracach nad projektem na naszej oficjalnej stronie internetowej – www.storylogicnet.eu oraz profilu na Facebooku – https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-1-im-KEN-w-Krakowie-
173999803055125/. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo również na stronie internetowej naszej szkoły – www.sp1krakow.pl.