Komisje - Dzielnica 1 Kraków

Komisje

Komisja Architektury i Infrastruktury Komunalnej
Komisja Ochrony Zabytków i Środowiska
Komisja Mieszkaniowa i Spraw Społecznych
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Komisja Komunikacji Społecznej i Promocji
Komisja Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Komisja Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Komisja Sportu
Zadania:

NAGRANIA KOMISJI

Posiedzenie Komisji Kultury z dnia 8.01.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska z dnia 8.01.2021 r.