Komisje

Komisja Architektury i Infrastruktury Komunalnej
Komisja Ochrony Zabytków i Środowiska
Komisja Mieszkaniowa i Spraw Społecznych
Komisja Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Komisja Komunikacji Społecznej i Promocji
Komisja Rewizyjna
Zadania:
Przewodniczący

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Komisja Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Komisja Sportu
Zadania: