PORADNIA OPIEKUNÓW RODZINNYCH U HELCLÓW - Dzielnica 1 Kraków

PORADNIA OPIEKUNÓW RODZINNYCH U HELCLÓW
(02.09.2019)

Plan spotkań w wrześniu 2019 r.:

Temat przewodni:

” Niezbędnik opiekuna – zbiór przydatnych narzędzi i metod w codziennej opiece”

 

wrzesień

 

2019-09-04

 

16:00-19:00

 

Blok psychologiczny

 

psycholog

 

2019-09-11

 

16:00-19:00

 

Pielęgnacja osób starszych

 

pielęgniarka

 

2019-09-18

 

16:00-19:00

 

Opieka nad osobami z chorobami demencyjnymi

 

pielęgniarka

 

2019-09-25

 

16:00-19:00

 

Pierwsza pomoc dla osób starszych

 

ratownik medyczny

 

2019-09-26

 

16:00-18:00

 

Grupa Wsparcia

 

prowadzący grupę wsparcia

 

  • Udział w spotkaniach umożliwi osobom, które opiekują się w domu osobami
    w podeszłym wieku, szczególnie przewlekle chorymi zdobycie umiejętności z zakresu: pielęgnacji, pierwszej pomocy lub rozpoznania objawów chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera.
  • Uczestnik spotkań dowie się, gdzie udać się po wsparcie w konkretnej sytuacji rodzinnej (np. czy udać się do MOPS i wnioskować o usługi opiekuńcze, czy
    do placówki zdrowia i wnioskować o wsparcie pielęgniarki środowiskowej, itp.).
  • Zorganizujemy ponadto grupę wsparcia, składającą się z osób borykających się
    z podobnymi problemami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi.
  • Będzie można uzyskać wsparcie od specjalistów, wolontariuszy lub innych uczestników zajęć, którzy przeżywają podobne trudności.