Projekt "Dobry Czas na Adaptację do Zmian" - Dzielnica 1 Kraków

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”
(23.07.2019)

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia,
zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje?
Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego?

Weź udział w naszym projekcie! 


Przystępując do projektu otrzymasz:

  • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia,
  • skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,
  • podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Wartość projektu: 4 567 461,98 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 882 342,68 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 456 746,20 zł
Okres realizacji projektu: 30 miesięcy


Dla kogo:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

  • zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
  • odchodzą z rolnictwa.

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.marr.pl/dcaz/