Alina Kamińska - Dzielnica 1 Kraków

Alina Kamińska

Alina Kamińska
Alina Kamińska
Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kontakt:
Rejon: okręg nr 6