Edyta Kruk - Dzielnica 1 Kraków

Edyta Kruk

Edyta Kruk
Edyta Kruk
Przewodnicząca Komisji Edukacji
Kontakt: krukeda@gmail.com kom. 501787230
Rejon: okręg nr 15