Jacek Balcewicz - Dzielnica 1 Kraków

Jacek Balcewicz

Jacek Balcewicz
Jacek Balcewicz
Przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska
Kontakt: Prosimy o kontakt z sekretariatem tel. Prosimy o kontakt z sekretariatem
Rejon: okręg nr 3