Jan Hoffman

Jan Hoffman
Jan Hoffman
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Kontakt: hoffman.staremiasto@gmail.com
Rejon: okręg nr 8