Jędrzej Chodziński - Dzielnica 1 Kraków

Jędrzej Chodziński

Jędrzej Chodziński
Jędrzej Chodziński
Przewodniczący Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej
Kontakt: jedrzej.chodzinski@gmail.com kom. 505 036 100
Rejon: okręg nr 10

Urodziłem się w Krakowie w 1990 roku. Jestem absolwentem:

  • Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. św. Marka)
  • Gimnazjum nr 1 (ul. Bernardyńska)
  • I Liceum Ogólnokształcącego (Plac na Groblach)

a także Uniwersytetu Jagiellońskiego (Geografia) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Gospodarka Przestrzenna) w ramach którego dostałem się na stypendium na Montpellier Business School we Francji gdzie studiowałem Marketing Międzynarodowy.

Podczas studiów aktywnie angażowałem się w działalność wielu organizacji studenckich i pozarządowych. Przez wiele lat związany byłem z organizacją ESN zajmującą się promocją wymian międzynarodowych w której sprawowałem wiele funkcji włącznie z koordynowaniem ogólnopolskich projektów, AIESEC w ramach którego byłem dwukrotnie na wolontariacie na Ukrainie oraz Kołem Wschodnim UJ którego byłem wiceprzewodniczącym. Odbyłem ponadto staż w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie.

Dzięki mojemu licznemu doświadczeniu międzynarodowemu władam językami angielskimfrancuskimukraińskim oraz rosyjskim.

Obecnie jestem aktywnym członkiem krakowskiej i ogólnopolskiej społeczności startupowej.

Moje priorytety dla Dzielnicy I to:

  • zieleń, która zdecydowanie nie jest odpowiednio zadbana na terenie Dzielnicy
  • infrastruktura, przede wszystkim chodniki które niestety nadal w dużej mierze są niewystarczająco zadbane
  • otwartość na postulaty mieszkańców, jestem przede wszystkim reprezentantem mieszkańców i ich potrzeb, stąd też zawsze z chęcią będę otrzymywał od Państwa maile czy telefony z informacjami jakimi problemami należy się zająć.