Małgorzata Bochenek

Małgorzata Bochenek
Małgorzata Bochenek
Przewodnicząca Komisji Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych
Kontakt: bochenekmalgorzata@gmail.com kom. 691 855 845
Dyżur: W pierwszy poniedziałek miesiąca od 17.00 do 19.00 (najbliższe dyżury: 04.03., 01.04., 06.05., 03.06., 01.07.2019r.), Klub "Kazimierz" ul. Krakowska 13, (lokal na parterze dostępny dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu) W trzeci piątek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 (najbliższy 15.02.2019r.) Siedziba Zarządu i Rady Dzielnicy I Rynek Kleparski 4. (2 piętro z windą, zbyt wąską na większe modele wózków inwalidzkich) Możliwość umówienia spotkania telefonicznie bądź mailowo
Rejon: okręg nr 2

Całe życie mieszkam w Dzielnicy I, aktualnie na krakowskim Kazimierzu. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 2 na ul. Studenckiej 6. Ukończyłam II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  • w latach 2012-2013 współpracowałam z Radą Dzielnicy I Stare Miasto i współtworzyłam budżet partycypacyjny “Priorytet Obywatelski Dzielnicy I”. Od tego czasu stale wspieram Radę Dzielnicy I w organizacji spotkań i głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, organizacji konsultacji społecznych i innych działaniach na rzecz rozwoju partycypacji społecznej,
  • w 2014 roku brałam udział w pracach Prezydenckiego Zespołu Zadaniowego ds. Budżetu Obywatelskiego i byłam członkinią Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego,
  • 2015 roku jestem członkinią Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa a do 2019 roku jako przedstawicielka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych byłam jego współprzewodniczącą.

W Radzie Dzielnicy pragnę kontynuować pracę społeczną w obszarach, takich jak m.in.:

  • Podwyższanie jakości życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin, poprzez m.in.: zwiększanie oferty i dostępności jednostek miejskich
  • Działania na rzecz zahamowania wyludniania się Dzielnicy I a zwłaszcza Kazimierza poprzez m.in.: dbanie o respektowanie praw mieszkanek i mieszkańców do życia w spokojnej, czystej i bezpiecznej okolicy, obronę praw lokatorów, wspieranie lokalnych drobnych przedsiębiorców, rzemieślników i firm rodzinnych a także zachowanie dostępu do usług publicznych,
  • Dbanie o przestrzeń miejską, tereny zielone i ochronę dziedzictwa kulturowego Dzielnicy poprzez m.in. wnioskowanie o odpowiednie zapisy w dokumentach miejskich,
  • Działania na rzecz zwiększania wpływu mieszkańców i mieszkanek na zarządzanie Krakowem poprzez m.in.: organizację spotkań w ramach Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych i wspieranie inicjatyw społecznych,
  • Dostosowanie (w granicach prawa) do potrzeb lokalnej społeczności zmian w organizacji ruchu ulicznego.