Małgorzata Bochenek - Dzielnica 1 Kraków

Małgorzata Bochenek

Małgorzata Bochenek
Małgorzata Bochenek
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Komunikacji Społecznej i Promocji
Kontakt: bochenekmalgorzata@gmail.com kom. 691 855 845
Dyżur: 13 grudnia 2019r., godz. 17.00 -18.00 w siedzibie Zarządu i Rady Dzielnicy I Rynek Kleparski 4 (drugie piętro z windą, zbyt wąską na większe modele wózków inwalidzkich). Możliwość umówienia spotkania telefonicznie bądź mailowo.
Rejon: okręg nr 2

Całe życie mieszkam w Dzielnicy I, aktualnie na krakowskim Kazimierzu. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 2 na ul. Studenckiej 6. Ukończyłam II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  • w latach 2012-2013 współpracowałam z Radą Dzielnicy I Stare Miasto i współtworzyłam budżet partycypacyjny “Priorytet Obywatelski Dzielnicy I”. Od tego czasu stale wspieram Radę Dzielnicy I w organizacji spotkań i głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, organizacji konsultacji społecznych i innych działaniach na rzecz rozwoju partycypacji społecznej,
  • w 2014 roku brałam udział w pracach Prezydenckiego Zespołu Zadaniowego ds. Budżetu Obywatelskiego i byłam członkinią Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego,
  • 2015 roku jestem członkinią Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa a do 2019 roku jako przedstawicielka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych byłam jego współprzewodniczącą.

W Radzie Dzielnicy pragnę kontynuować pracę społeczną w obszarach, takich jak m.in.:

  • Podwyższanie jakości życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin, poprzez m.in.: zwiększanie oferty i dostępności jednostek miejskich
  • Działania na rzecz zahamowania wyludniania się Dzielnicy I a zwłaszcza Kazimierza poprzez m.in.: dbanie o respektowanie praw mieszkanek i mieszkańców do życia w spokojnej, czystej i bezpiecznej okolicy, obronę praw lokatorów, wspieranie lokalnych drobnych przedsiębiorców, rzemieślników i firm rodzinnych a także zachowanie dostępu do usług publicznych,
  • Dbanie o przestrzeń miejską, tereny zielone i ochronę dziedzictwa kulturowego Dzielnicy poprzez m.in. wnioskowanie o odpowiednie zapisy w dokumentach miejskich,
  • Działania na rzecz zwiększania wpływu mieszkańców i mieszkanek na zarządzanie Krakowem poprzez m.in.: organizację spotkań w ramach Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych i wspieranie inicjatyw społecznych,
  • Dostosowanie (w granicach prawa) do potrzeb lokalnej społeczności zmian w organizacji ruchu ulicznego.