Olgierd Sęczek

Olgierd Sęczek
Olgierd Sęczek
Członek Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto
Kontakt: olgierdseczek@o2.pl kom. 698-990-075
Dyżur: piątek 12.00-13.30
Rejon: okręg nr 21
Zadania: sprawy: mieszkaniowe, zdrowia, kultury