Rafał Nowak

Rafał Nowak
Rafał Nowak
Członek Zarządu Rady Dzielnicy I Stare Miasto
Kontakt: nowycabrio@interia.pl tel. 794-011-011
Dyżur: poniedziałek 17.00-18.00
Rejon: okręg nr 16
Zadania: sprawy: komunikacja z mieszkańcami, sport, edukacja