Weronika Duda

Weronika Duda
Weronika Duda
Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Kontakt: weronika.maria.duda@gmail.com
Rejon: okręg nr 7

Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Urodziłam się w 1993 roku i całe moje życie toczy się w Dzielnicy I Stare Miasto. Tutaj chodziłam do:

 • przedszkola (na ul. Stradom),
 • Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (na ul. Basztowej),
 • gimnazjum nr 1 (na ul. Bernardyńskiej) i
 • II Liceum Ogólnokształcącego (na ul. Sobieskiego).

Od 2012 roku jestem związana ze Stowarzyszeniem „Młodzi Demokraci”. W stowarzyszeniu biorę udział w różnych debatach i organizuję wiele wydarzeń (np. coroczne Święto Flagi RP). W 2014 roku wspólnie udało nam się zgłosić dwa zwycięskie projekty w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie. Oprócz sekundników oraz darmowego WiFi, zgłosiłam też projekt „Kwitnące Planty”, który wygrał w naszej dzielnicy.
Moją pasją jest piłka nożna. Obecnie gram w drużynie Kadry GAP AZS UEK, z którą zajęłam 4 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski.
Moje priorytety w Dzielnicy I Stare Miasto to działalność:

 • na rzecz zieleni,
 • dla poprawy bezpieczeństwa oraz
 • zachęcająca mieszkańców do aktywności społecznej.

W Radzie Dzielnicy jestem Przewodniczącą Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Należę też do 4  komisji merytorycznych:

 • Komisji Edukacji i Sportu,
 • Komisji Praworządności i Porządku Publicznego,
 • Komisji ds. Przeciwdziałania i Likwidacji Skutków Nielegalnego Graffiti,
 • Komisji Rewizyjnej.