Wypowiedz się na temat „Klimatycznego kwartału” - Dzielnica 1 Kraków

Wypowiedz się na temat „Klimatycznego kwartału”
(16.09.2021)

Harmonogram konsultacji

Od 21 września do 15 października potrwają konsultacje społeczne ws. „Klimatycznego kwartału”. Ich celem jest opracowanie działań i projektów kluczowych wydziałów oraz jednostek, odpowiedzialnych za mobilność i kształtowanie przestrzeni publicznej w rejonie Kazimierza i Grzegórzek. Dokument, tzw. masterplan dla „Klimatycznego kwartału”, ma zawierać wszystkie inicjatywy i projekty UMK związane z mobilnością.

W dokumencie zostaną opisane

 • projekty (inwestycyjne, organizacyjne) związane z mobilnością, których wdrożenie będzie wpływało na poprawę środowiska dzielnicy
 • priorytety ich wdrożenia
 • szacunkowe efekty środowiskowe

Projekt będzie zatem wpływał na podejmowanie decyzji związanych z kształtowaniem przestrzeni dzielnicy. Szczegółowe projekty, realizowane na bazie masterplanu, będą opracowywane i konsultowane w ramach odrębnych procesów projektowych i konsultacyjnych.

Głównym celem projektu „Klimatycznego kwartału”​ oraz prowadzonych w ramach tego projektu konsultacji społecznych jest integracja:

 • projektowania urbanistycznego (planowanie w skali dzielnicy)
 • przekształceń przestrzeni publicznych ww. obszaru (przebudowy placów, ulic i skwerów, zazielenianie)
 • zarządzania mobilnością (ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny i indywidualny, dostęp dla obsługi działalności gospodarczej)
 • a także opracowanie wytycznych i rekomendacji dla działań wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Krakowa (integracja działań), przy uwzględnieniu rozwiązań mających na celu utrzymanie i poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy oraz głównego celu – adaptacji miasta do zmian klimatu.

Konsultacje obejmują fragment obszaru Dzielnicy I Stare Miasto (Kazimierz) oraz fragment Dzielnicy II (Grzegórzki w rejonie Plant Daszyńskiego).

Harmonogram konsultacji

 • I tura spotkań: 21 września, wtorek, w godz. 18.00-20.00, sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych analiz. Wspólnie przeprowadzona zostanie weryfikacja wyników diagnozy obszaru Klimatycznego Kwartału. Diagnoza dla obszaru Klimatycznego Kwartału wraz z wynikami spotkania zostaną udostępnione publicznie.

Do rekrutacji na udział w warsztatach można się zgłosić poprzez formularz. Rekrutacja odbędzie się w dniach 14-19 września.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie przesłana 20 września.

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy warsztatów będą dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza.

Konsultacje w formule world cafe (praca stolikowa) z zaproszonymi interesariuszami – przedstawiciele lokalnych aktywistów, grup, organizacji, ekspertów, rady dzielnic. Dane udostępnione w formularzu zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji.

 • II tura spotkań: 5 października, wtorek, godz. 18.00-20.00, sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4.

Do rekrutacji na udział w warsztatach można się zgłosić poprzez formularz.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 27 września-3 października. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie przesłana 4 października.

Konsultacje w formule world cafe (rozmowy stolikowe) z zaproszonymi interesariuszami. Spotkanie ma na celu przedstawienie roboczego masterplanu dla obszaru „Klimatycznego kwartału”, przygotowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy, wyników I tury spotkań oraz wyników ankiety, a także weryfikację założeń w nim przyjętych. Wyniki spotkania zostaną udostępnione publicznie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy warsztatów będą dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza. Dane udostępnione w formularzu zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji.

Punkty konsultacyjne

 • 21 września, wtorek, 10.00-16.00 na placu Wolnica
 • 22 września, wtorek 10.00-18.00 na skwerze Berrecciego

W punktach konsultacyjnych, organizowanych jako wydarzenia powiązane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, zostaną zaprezentowane oraz poddane weryfikacji wyniki przeprowadzonych analiz dla obszar Klimatycznego Kwartału oraz przyjmowane będą uwagi od uczestników punktów konsultacyjnych. W punktach konsultacyjnych będzie również możliwość wypełnienia geoankiety z pomocą projektantów.

Od 21 września do 15 października, równolegle do odbywających się spotkań, zostanie przeprowadzona geoankieta – ankieta połączona z mapą, która będzie miała na celu zbadać potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców oraz użytkowników „Klimatycznego kwartału” –przedsiębiorców, mieszkańców innych dzielnic Krakowa oraz użytkowników tego obszaru spoza Krakowa, w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, mobilności oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

Geoankieta jest dostępna tutaj.

Dyżury telefoniczne

 • od 21 września do 15 października, w godz. 11.00–15.00, tel. 724 691 444

Skrzynka mailowa

Podsumowanie konsultacji

W ciągu 30 dni od daty zakończenia procesu konsultacyjnego zostanie opublikowany raport z wynikami konsultacji. Raport będzie dostępny online. Zostanie również zaprezentowany w ramach finałowej prezentacji projektu „Klimatyczny Kwartał” planowanej w listopadzie.

Konsultacje będą przeprowadzane przez konsorcjum firm A2P2 Architecture & Planning oraz Wolański Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zadania pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach inicjatywy Klimatyczny kwartał”.